automat_system

 Automatizované modulárne systémy

*  Priemyselné značenie výrobkov (čiarové kódy, dátum výroby

    a spotreby, ...)

*  Automatizovaný zber dát vo výrobe (s využitím čiarových kódov)

*  Sledovanie výroby – traceability

*  Software pre grafický návrh etikiet

*  Mobilný skladník  s využitím ručných dátových terminálov

*  Hmotná inventarizácia majetku (evidencia majetku pomocou

    čiarového kódu)

  

technika1

Ponúkame stroje a zariadenia

*  Kontinuálne InkJet tlačiarne

*  Termotransferové tlačiarne etikiet

*  Aplikátory s tlačiarňami etikiet, paletové aplikátory

*  Systémy pre značenie údajov na kartóny

*  Skenre čiarových kódov (do priemyslu, obchodu i kancelárie)

*  Ručné dátové terminály pre on-line alebo off-line zber dát

   (vhodné pre sklad aj výrobu)

 

 

p1010306_spotr

Ponúkame spotrebný materiál a služby

*  Etikety a termotransferové pásky

*  Zákazkové značenie etikiet

*  Spotrebný materiál do priemyselných tlačiarní

*  Servis označovacích zariadení

*  Analýzy, školenia, semináre