Kontinuálne InkJet tlačiarne LINX®

Kontinuálne Ink-jet tlačiarne značky LINX® patria medzi najmodernejšie bezkontaktné tlačiarne v oblasti priemyselných ink-jet popisovacích zariadení. Sú vhodné pre dotlač údajov ako dátumy výroby a spotreby, čísiel šarží, kódov pracovných zmien, čiarových kódov, jednoduchých log a ďalších aktuálnych údajov v jednom, dvoch, troch alebo štyroch riadkoch priamo vo výrobnej linke. Ponúkajú komplexnú a rýchlejšiu tlač, väčší komfort obsluhy, vyššiu spoľahlivosť a nižšie náklady na údržbu.


 

linx7300

*  Novinka z oblasti priemyselných InkJet tlačiarní

   spoločnosti LINX®

*  Zníženie prevádzkových nákladov

*  Minimalizácia prestojov vo výrobe

*  Výber z niekoľkých typov tlačových hláv podľa potreby značenia

*  Rýchla a bezkontaktná potlač na akýkoľvek materiál vo výrobe

    (dotlač dát na výrobky alebo obaly priamo na výrobnej linke -

    čiarové kódy, dátum, čas, logá, kódy smien, textové správy, ...)

*  Počet riadkov 1 až 5

*  Maximálna rýchlosť 8,41 m/sec

*  Veľkosť znakov od 1,1 mm do 13,8 mm

*  Automatické preplachovanie systému - FullFlush™

*  Kontrola pri doplňovaní atramentu a solventu - SureFill™

*  Výber správ pomocou snímača čiarového kódu - QuickSwitch™

*  Možnosť prepojenia a ovládania z PC, signalizácia stavu, ...

 Viac technických informácií nájdete tu


 

l4900_1

*  Dotlač dát na výrobky alebo obaly priamo na výrobnej linke 

    (dátum, čas, logá, kódy smien, číselné sekvencie, textové správy)

*  Počet riadkov 1 až 2

*  Maximálna rýchlosť 7,28 m/sec

*  Veľkosť znakov od 2,1 mm do 8,8 mm

*  Maximálny počet správ 50

*  Možnosť prepojenia z PC, signalizácia stavu, ...

Viac technických informácií nájdete tu

                        

 

linx_6900_1

* Najmodernejšia InkJet tlačiareň značky LINX

* Dotlač dát na výrobky alebo obaly priamo na výrobnej linke

  (čiarové kódy, dátum, čas, logá, kódy smien, textové správy, ...)

* Počet riadkov 1 až 5

* Maximálna rýchlosť 8,41 m/sec

* Veľkosť znakov od 1,1 mm do 13,8 mm

* Možnosť prepojenia a ovládania z PC, signalizácia stavu, ...

Viac technických informácií nájdete tu

Linx je registrovaná značka spoločnosti Linx Printing Technologies Ltd.   www.linxglobal.com