Servis a služby

 

Zdokonaľujeme starostlivosť o zákazníka od dodávky cez inštaláciu po uvedenie systémov do prevádzky. Zaisťujeme záručný a pozáručný servis všetkých dodávaných zariadení ako aj úpravu alebo modernizáciu systémov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 

Komplexná ponuka servisných služieb zahŕňa inštaláciu, uvedenie do prevádzky po dodaní, prevádzkové skúšky, zaškolenie obsluhy, záručné a pozáručné opravy.

 

V priebehu prevádzky zaisťujeme profylaktické prehliadky v intervale a rozsahu podľa doporučení od výrobcov. Bližšie špecifikácie servisných prác riešime s našimi klientami formou servisných zmlúv.

 

 

Ponúkame Vám servisné služby:

 

Záručný servis – na všetky dodávané zariadenia poskytujeme záruku v súlade so zákonom.

 

Rozšírený záručný servis – nadštandardná starostlivosť o zákazníkov, možnosť predĺženia záruky podľa dohodnutých kritérií.

 

Preventívna údržba – plánovaním preventívnych zásahov docielime predchádzaniu porúch a tým ušetríme Váš čas a náklady.

 

Zaškolenie obsluhy – k ponúkaným zariadeniam poskytujeme zaškolenie obsluhujúceho personálu.

 

Náhradné zariadenie – v kritických situáciách, poskytujeme operatívne náhradné zariadenie, aby zákazník bol schopný pokračovať vo výrobnom procese.

 

Konzultácie a poradenstvo – zabezpečíme pre Vás odborné poradenstvo, výber optimálnej techniky pre danú aplikáciu, dodávku príslušenstva a spotrebného materiálu.

 

Spotrebný materiál a náhradné diely – pre plynulý chod výroby zabezpečíme dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu s okamžitou expedíciou odberateľovi.