SERVICE

servis_highl

Ponúkame Vám...

Zdokonaľujeme starostlivosť o zákazníka od dodávky cez inštaláciu po uvedenie systémov do prevádzky. Zaisťujeme záručný a pozáručný servis všetkých dodávaných zariadení ako aj úpravu alebo modernizáciu systémov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Komplexná ponuka servisných služieb zahŕňa inštaláciu, uvedenie do prevádzky po dodaní, prevádzkové skúšky, zaškolenie obsluhy, záručné a pozáručné opravy. V priebehu prevádzky zaisťujeme profylaktické prehliadky v intervale a rozsahu podľa doporučení od výrobcov. Bližšie špecifikácie servisných prác riešime s našimi klientami formou servisných zmlúv.

 • ZÁRUČNÝ SERVIS

  Na všetky dodávané zariadenia poskytujeme záruku v súlade so zákonom.

 • ROZŠÍRENÝ ZÁRUČNÝ SERVIS

  Nadštandardná starostlivosť o zákazníkov, možnosť predĺženia záruky podľa dohodnutých kritérií.

 • PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

  Plánovaním preventívnych zásahov docielime predchádzaniu porúch a tým ušetríme Váš čas a náklady.

 • ZAŠKOLENIE OBSLUHY

  K ponúkaným zariadeniam poskytujeme zaškolenie obsluhujúceho personálu.

 • NÁHRADNÉ DIELY

  Pre plynulý chod výroby zabezpečíme dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu s okamžitou expedíciou odberateľovi.

 • KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

  Zabezpečíme pre Vás odborné poradenstvo, výber optimálnej techniky pre danú aplikáciu, dodávku príslušenstva a spotrebného materiálu.

 • Servis

  servis@datech.sk

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details
Our webpage stores data on your device (cookies and browser's storages) to identify your session and achieve basic platform functionality, browsing experience and security.
We may store data on your device (cookies and browser's storages) to deliver non-essential functions that improve your browsing experience, store some of your preferences without having an user account or without being logged-in, use third party scripts and/or sources, widgets etc.
Use of analytic tools enables us to better understand needs of our visitors and how they use our site. We may use first or third party tools to track or record your browsing of our website, to analyze tools or components you have interacted with or used, record conversion events and similar.